S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Obvestila

NALOŽBE V ENERGETSKO UČINKOVITOST STAVB

22.11.2017

Naložbe v energetsko učinkovitost stavb vlagateljem prinašajo pomembne prihranke, družbi pa tudi širše koristi, ki jih lahko razvrstimo v ekonomske, družbene in okoljske. V stavbah se porabi dobra tretjina vse energije, zato njihove energetske prenove predstavljajo največji potencial za doseganje prihrankov energije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Za spodbujanje in podporo izvajanju naložb v energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb so v Sloveniji glavni vir finančnih spodbud dolgoročno in sistemsko zagotovljena povratna in nepovratna sredstva Eko sklada. Starejše večstanovanjske stavbe tako lahko pridobijo nepovratne finančne spodbude za izvedbo novih naložb v toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo strehe ali stropa prosti neogrevanemu prostoru, optimizacijo sistema ogrevanja in obsežno energetsko prenovo. Za slednjo je nepovratna finančna spodbuda Eko sklada najvišja.

Na podlagi že izvedenih energetskih prenov smo ugotovili, da prihranki pri porabi energije znašajo tudi do 40%, izboljša se bivalno okolje in zunanji izgled stavb ter posledično tudi splošno zadovoljstvo etažnih lastnikov. Kot upravnik v zadnjih letih zaznavamo vse večje zaupanje etažnih lastnikov v izvedbo takšnih projektov, ki je gotovo posledica dobrih izkušenj uporabnikov, pa tudi dobrih praks, ki se izvajajo na terenu.

Ena izmed takšnih projektov je gotovo celovita energetska prenova večstanovanjske stavbe Drska 46 v Novem mestu, ki je verjetno tudi prvi zaključen projekt celovite energetske prenove na območju JV Slovenije. Etažni lastniki te stavbe so se poleg optimizacije toplotnega ovoja, kamor spadata fasada in medetažna plošča proti podstrešju, odločili tudi za poseg v ogrevalni sistem stavbe. Izvedlo se je t.i. hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, kar pomeni, da so se na radiatorje in na cevni razvod, vgradili regulacijski ventili, ki na podlagi prednastavitve uravnavajo odjem toplote za vsak posamezni radiator. V praksi to pomeni, da lahko v vseh stanovanjih prejmejo toliko toplote, kot jo potrebujejo za dobro ogrevanje. V starejših večstanovanjskih stavbah pogosto prihaja do težav pri distribuciji toplote, predvsem do stanovanj v višjih etažah, v obdobju, ko so temperature najnižje, s hidravličnim uravnoteženjem pa se takšne anomalije odpravijo in vsem omogoči enak odjem toplote.

Etažni lastniki na Drski 46 so kot prvi na območju Novega mesta pristopili k celoviti energetski prenovi, ki je zahtevala dobro sodelovanje imenovanega gradbenega odbora, kot tudi upravnika in izbranih izvajalcev. Razpisni pogoji Eko sklada so v primeru celovite energetske prenove zahtevnejši, saj je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo za vse gradbene posege kot tudi posege na ogrevalnem sistemu, v času izvedbe angažirati strokovni nadzor, ki bdi nad ustrezno izvedbo po projektni dokumentaciji. Samo usklajevanje zahteva veliko energije, zato je pomembno, da  predstavniki etažnih lastnikov in upravnik pri pripravi in izvedbi investicije delujejo z roko v roki in skupaj najdejo ustrezne izvajalce za vse faze projekta celovite prenove.

Na objektu Drska 46 je bila priprava na investicijo zaradi pridobivanja velikega obsega dokumentacije pred pričetkom izvedbe malce daljša kot pri objektih, ki izvajajo samo posamičen ukrep (npr. toplotni ovoj stavbe). Dobra in sistematična priprava na projekt je v izvedbeni fazi omogočila, da je le-ta potekala brez večjih zapletov. Prva izvedbena dela so se začela izvajati konec julija 2017, projekt pa je bil zaključen konec oktobra 2017. Pri takšnih projektih je ključno, da ima upravnik na strani etažnih lastnikov na voljo sogovornike, ki vedo, kaj želijo in da etažni lastniki izberejo izvajalce, ki sledijo njihovim željam in navodilom, hkrati pa zagotavljajo strokovne rešitve in tehnično kakovostno izvedbo.

Etažni lastniki večstanovanjske stavbe Drske 46 imajo po zaključku investicije estetsko lep objekt, optimiziran ogrevalni sistem, prenovljen toplotni ovoj in druge skupne dele objekta. Ponosni smo na to, da smo kot upravnik pripomogli k celoviti prenovi tega objeta. Vsem vpletenim (gradbeni odbor, izvajalci, etažni lastniki) se zahvaljujemo za trud in čas, ki smo ga skupaj vložili v ta projekt. V Terci d.o.o. verjamemo, da se bo upravičenost investicije pokazala tudi z dobrimi prihranki v porabi energije in da bo takšnih projektov v prihodnje še več.

Odgovori Ministrstva za infrastrukturo na pogosta vprašanja v zvezi s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

20.11.2017

Na spodnji povezavi si lahko preberete odgovore Ministrstva za infrastrukturo na pogosta vprašanja v zvezi s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/delitev_stroskov/pravilnik_delitev_stroskov_faq_okt2017.pdf

ZAČETEK KURILNE SEZONE 2017/2018

19.10.2017

Zaradi nizkih temperatur konec septembra in v začetku oktobra se je v večini objektov letos pričelo z ogrevanjem prej kot običajno v zadnjih letih. Da je ogrevanje učinkovito, je potrebno ob začetku kurilne sezone poskrbeti, da je sistem odzračen, sploh če je bil ogrevalni sistem v poletnem času izpraznjen. Upravnik kotlovnice je za to ustrezno poskrbel, če so bili vsi radiatorski ventili odprti.

Kot upravnik podajamo nekaj nasvetov za učinkovito rabo toplote in zmanjšanje stroškov ogrevanja. Priporočamo uporabo termostatskih ventilov, saj z njimi lahko uravnavate želeno temperaturo v posameznih prostorih. Sprememba temperature za 1˚C pomeni spremembo porabe za cca. 6%. Ob daljših odsotnostih je smiselno temperaturo na termostatskem ventilu ustrezno znižati. Radiatorji v skupnih prostorih, predvsem tisti pri vhodu v objekt, naj ne bodo popolnoma odprti, saj se s stalnim odpiranjem vrat izgubi veliko toplote (uporabniki naj dosledno zapirajo vhodna vrata). Spuščene rolete v nočnem času, ko je še bolj mrlo, pripomorejo k manjšim izgubam toplote skozi okna.

V zimskih mesecih velik problem predstavlja tudi vlaga v stanovanjih, ki je običajno posledica nezadostnega ogrevanja in/ali slabega prezračevanja. Stanovanje je potrebno prezračiti večkrat na dan, najučinkoviteje z ustvarjanjem močnega prepiha. Prepih dosežete z odpiranjem nasproti ležečih oken in zračite 5 do 10 minut. S takim zračenjem se bo zrak zamenjal, stene pa se ne bodo ohladile. Odpiranje oken 'na kip' za dalj časa ni priporočljivo, saj se izgublja toplota, ohlajajo stene in povečuje vlažnost v stanovanju. Pred zračenjem je smiselno zapreti radiatorje. Sušenje perila v stanovanju povečuje koncentracijo vlage, zato sušenje perila na grelnih telesih odsvetujemo. Prav tako zastiranje radiatorjev z raznimi zasloni, dolgimi zavesami in podobnim precej zmanjša učinek delovanja radiatorjev. Preko vgrajenih delilnikov toplote nikakor ne nameščajte mokrega perila, saj vlaga lahko poškoduje elektronske dele in skrajša življenjsko dobo delilnika.

Pojav plesni v stanovanjih je posledica previsoke koncentracije vlage v prostoru. Optimalna količina vlage v prostoru znaša med 40 in 60%, zato je prezračevanje prostorov nujno potrebno. Glavni viri vlage so osebe, živali in rastline v prostoru ter kuhanje in kopanje. Pri kuhanju je potrebno vklopiti kuhinjsko napo oz. prostore dodatno prezračiti. Človek v eni noči izloči v povprečju do 1 liter vode, temperatura sobe pa se v nočnem času zniža za cca. 4 stopinje pri enaki vlagi, zato prihaja v zaprtih spalnicah do povečanega kondenziranja predvsem na mestih, kjer so stene najhladnejše. Spalnice je potrebno zjutraj in tudi zvečer pred spanjem prezračiti. Pohištvo naj bo od sten odmaknjeno od 5 do 10 cm zaradi boljšega kroženja zraka. Sobe v stanovanju ogrevamo čim bolj enakomerno. Zaradi pretiranega varčevanja pri ogrevanju se uporabniki včasih odločate za zapiranje posameznih ogreval oz. za močno zniževanje temperatur v prostorih. Pri ponovnem ogrevanju teh prostorov izmenjava toplote med zrakom v prostoru in hladnimi zidovi ne more potekati dovolj hitro, zato vlaga iz zraka kondenzira na hladnih površinah. Na teh stenah se pogosto prične pojavljati plesen.

Največje prihranke pri porabi toplote boste dosegli s prenovami in investicijami v večjo energetsko učinkovitost, med katere sodijo: menjava stavbnega pohištva, toplotna izolacija celotnega ovoja stavbe (fasade, stropov in kleti), regulacija in hidravlično uravnoteženje sistema centralnega ogrevanja ter prenova ogrevalnega sistema. Za te posege je ob izpolnjevanju razpisnih pogojev mogoče pridobiti nepovratne finančne spodbude Eko slada, ki so z zadnjim razpisom, za izvedbo več ukrepov hkrati, še bolj ugodne.

Zadnje Facebook objave

Upravljanje z nepremičninami

Pokličite nas še danes (07) 34 35 100

Zaupajte upravljanje svoje nepremičnine zanesljivemu in strokovno usposobljenemu upravniku in se otresite vseh skrbi v povezavi z vašo nepremičnino.

Naša družba sodi na področju upravljanja z večstanovanjskimi in poslovnimi objekti med večje in izkušene upravnike v Sloveniji zahtevajte ponudbo

sample-image-2.png
Skrbimo za ekologijo.
sample-image-1.png
Z vašimi nepremičninami skrbno upravljamo.

na vrh
Back to top