S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

ZAVAROVANJE STAVB PREKO UPRAVNIKA

24.08.2017

Zavarovanje večstanovanjskih in drugih stavb v etažni lastnini predstavlja pomemben vidik zagotavljanja varnosti premoženja in zmanjševanja tveganj in tako prispeva k splošni ekonomski varnosti etažnih lastnikov in družbe kot celote. Glede na to, da gre za premoženje večjih vrednosti, bi pričakovali, da bi bilo to področje zakonsko podrobno in učinkovito urejeno, pa temu ni tako.

Skladno s 116. členom Stvarnopravnega zakonika ter 32. in 33. členom Stanovanjskega zakona je zavarovanje zgradbe kot celote vsebina pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij, ki jo sklenejo etažni lastniki z več kot tričetrtinskim soglasjem po solastniških deležih. Tudi 13. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb zavarovanje stavbe uvršča med posle, za katere je potrebno doseči več kot 75-odstotno soglasje etažnih lastnikov. To seveda pomeni, da bi ob izpolnitvi oz. sprejemu ustreznih sklepov, upravnik kot pooblaščenec etažnih lastnikov zavaroval stavbo kot celoto pri izbrani zavarovalnici in bi bila takšna odločitev zavezujoča za vse etažne lastnike. Čeprav je sklenitev zavarovanja stavbe kot celote preko upravnika za lastnike najprimernejša, pa se v praksi pri tem pojavlja nemalo težav.

Zavarovanje posamezne stavbe izhaja iz etažne lastnine posameznega dela stavbe in pripadajočega deleža na skupnih delih in napravah stavbe. Torej z zavarovanjem svoje nepremičnine v stavbi (stanovanje, poslovni prostor, garaža…) etažni lastnik zavaruje tudi pripadajoči delež tega posameznega dela na skupnih delih in napravah stavbe. Pri sklepanju zavarovanja stavb v etažni lastnini tako velja princip zavarovanja etažne lastnine s pripadajočim deležem.

Veliko večstanovanjskih stavb v Sloveniji je zavarovanih na način, da v zavarovanje niso vključeni vsi etažni lastniki, saj je odločitev za zavarovanje največkrat prostovoljna in upravnik nima pooblastil, da kar avtomatsko sklepa zavarovanja samo za skupne dele, razen če je doseženo 75-odstotno soglasje. Tako imamo v praksi zavarovane stavbe v različnih deležih do 100 % in kar nekaj etažnih lastnikov sklepa ločena zavarovanja, pri katerih morajo poskrbeti tudi za zavarovanje svojega deleža na skupnih delih.

Zavarovanje preko upravnika najpogosteje vključuje požarno zavarovanje stavbe, zavarovanje škode zaradi izliva vode, zavarovanje odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti, zavarovanje strojeloma, dodatno lahko še potresno zavarovanje, zavarovanje vdora meteorne vode in drugo. V zavarovanje nepremičnine preko upravnika nikoli ni vključeno zavarovanje opreme v stanovanjih, kar etažni lastniki lahko urejajo individualno. Pri tem naj bodo pozorni, da ne pride do podvajanja zavarovanja, zavarovalnega agenta je potrebno seznaniti, da že imajo sklenjeno zavarovanje nepremičnine preko upravnika.

V Terci vse etažne lastnike seznanjamo z možnostjo sklenitve zavarovanja preko upravnika, pridobivamo ponudbe različnih zavarovalnic in pošiljamo pristopne izjave za možnost sklenitve zavarovanj, pomembnost sklenitve zavarovanja poudarjamo na vsakoletnih zborih lastnikov, a odločitve etažnih lastnikov so različne. Poudariti moramo, da je veliko lažje tudi uveljavljanje odškodninskih zahtevkov in odprava povzročene škode, če je stavba kot celota zavarovana preko upravnika, saj vse potrebno za etažne lastnike uredi upravnik.

Zavarovanje stavbe je za etažne lastnike sicer dodaten strošek, vendar je ta v primerjavi s stroški odprave posledic večjih škodnih dogodkov zanemarljiv. Sklenitev zavarovanja stavb preko upravnika priporočamo vsem etažnim lastnikom.

na vrh
Back to top